Laguntzak

Smart Industry 2024

Smart Industry 2024 Basque Industry 4.0 bilakaera bat da, Fabrikazio Aurreratuaren arloan I+G eragileetatik industria-enpresetara Teknologia Transferitzeari ekiten dioten Ikerketa Industrialeko eta Garapen Esperimentaleko proiektuetarako.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuen arloak

 • Zibersegurtasuna
 • Cloud Computing
 • Adimen artifiziala
 • Konputazio Kuantikoa
 • Robotika Kolaboratiboa
 • Errealitate areagotua/Birtuala/Mistoa
 • Sentsorika, IoT, Industria-komunikazioak.
 • Diseinu eta fabrikazio gehigarria
 • Materialen eta prozesu aurreratuen proiektuak
 • 5G teknologiak ezartzeko proiektuak sentsorian, hari gabeko komunikazioetan eta datuen prozesamenduan

Hartzaileak

Euskadin kokatutako industria- eta zerbitzu-enpresak. 5Grekin lotutako proiektuetan jarduera eoknomiko guztietako enpresak aurkeztu ahal izango dira

Proiektuek 50.000 €-tik gorakoak izan beharko dute.

Ezinbestekoa da proiektuek eragina izatea Euskadiko lantokietan eta diruz lagundu daitekeen jarduera egiten den lekuetan.

Agentea

SPRI

Hazitek 2024

Hazitek 2024 Laguntza Programa, Eusko Jaurlaritzak eta SPRIk abian jarria, helburu nagusi du enpresarial eremuan ikerketa eta garapena sustatzea, eskualdeko ekonomia egokitu eta lehiakortasuna bultzatuz. Euskal Autonomi Erkidegoan kokatutako enpresetara zuzenduta dago, I+D jarduerak egiten dituzten enpresetara, tamaina edo sektorearen arabera ez garrantzitsuak diren baldintza betetzen dutenean. Laguntzaren xedea industri ikerketa eta garapen esperimental proiektuak babestea da, baita enpreseten eta ikerketa erakundeen arteko lankidetza bultzatzea ere. Laguntzen zenbatek proiektuaren motaren arabera alda daiteke, pertsonal, osagarriak, materialak eta ikerketa eta garapeneko jarduerarekin zuzenean lotutako beste gastuak estaltzen dituztenak. Gainera, programa horrek eskualdearen garapen teknologiko eta ekonomikoa nabarmen laguntzeko proiektu estrategikoetarako laguntzak emateko aukera ere barne hartzen du. Plazoekin loturikoan, Hazitek programak eskaerak aurkezteko denbora-aldia ezartzen du, eta ohikoiz inkluditzeko fase irekia izan ohi du, enpresak postulatzeko aukera izan dezaten. SPRIk eta Eusko Jaurlaritzak laguntza eska dezakete 2024ko martxoaren 21ean muga-data. Eskaerak jasota, proiektuen ebaluazioa eta emaitzen komunikazioaren datuak ezartzen dira, beren exekuzioa eta I+D ekimen horietarako bideratutako funtsezko kudeaketa egiteko denbora-eremua emanez.

Hartzaileak

Euskal Autonomi Erkidegoan kokatutako enpresetara zuzenduta dago, I+D jarduerak egiten dituztenak, tamaina edo sektorearen arabera ez garrantzitsuak diren baldintza betetzen dutenean.

Agentea

SPRI

Activa Industria 4.0

Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren ekimen bat dugu Activa Industria 4.0 programa, “Activa” programen familiakoa, erakunde horren 4.0 Industria Konektatuaren Estrategia Nazionala garatzeko asmoz abian jarritakoa, estrategia horren helburuen artean Espainiako industriaren eraldaketa digitala bultzatzea dagoelarik, industriaren hazkunde-potentziala handituta eta aldi berean soluzio digitalen tokiko eskaintza garatuta.

ETE izateko baldintza betetzen duten enpresei zuzenduta dago «Activa Industria 4.0» programa, enpresa horien jarduera betiere manufaktura-industriarekin lotuta badago, 2009ko Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (2009ko EJSN) C Atalaren (10-32 Mailak) barruan, sailkapen hori apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretuan onartu zelarik.

Activa Industria 4.0 programak enpresaren abiapuntuko egoera digitalaren diagnostikoa eta azterketa zehatz-mehatza eskaintzen digu, eta eraldaketa-plan bat ere lantzen du, plan horretan digitalizazio pertsonalizatuko aukeren definizioa, kuantifikazioa eta lehenespena barne hartuta.

Enpresekin enpresa horien egoitzetan egiten diren bilera indibidualizatuen bidez ematen da aholkularitza, eta horrekin batera, erakunde espezializatuaren urruneko lanaren bidez, eta tailer tematiko eta erakusleen bidez, enpresa onuradunari Eraldaketa Digitaleko Planean bildutako ekintzak ezartzeko prozesua definitzen lagunduko dioten teknologien aurkezpenarekin.

Arau orokor gisa, lau hilabeteko iraupena izango du programak enpresa onuradun bakoitzarentzat, aholkularitzari eskainitako 50 ordurekin gutxienez eta honako etapa hauek barnean hartuta:

 1. Enpresaren hasierako egoeraren diagnostikoa heldutasun digitalari dagokionez. Diagnostikoaren abiapuntu gisa, ETE onuradunak heldutasun digitalari dagokionez duen maila Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren HADA erremintaren bidez lortzen da.
 2. Eraldaketa Digitaleko Plan bat egitea.
 3. talde-tailerra eta aurkezpenaren amaiera.

Programan sartzeko, laguntzak emateko deialdia egin da industria-enpresa onuradunek aholkularitza espezializatua jaso dezaten, norgehiagokakoa ez den erregimenean betiere (abuztuaren 12ko ICT/819/2022 Oinarrien Aginduaren arabera - 2022ko abuztuaren 25eko BOE). Estatu osorako deialdi baten bidez argitaratzen dira laguntzak, eta epeak zein baldintza partikularrak definitzen dira deialdi horretan.

Activa Industria 4.0 Programa Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren 13. Osagaiko ETEaren Hazkunderako Gaitasunen Programan barne hartuta dago, Activa Hazkundea eta Activa Zibersegurtasuna Programarekin batera, 101 milioi euroko zuzkidura globalarekin eta 11.000 ETEri laguntza emateko helburuarekin.

Agentea

EOI - Escuela de Organización Industrial

EKINTZAILE + 2023

100.000€-rainoko laguntzak finantza-babesera bideratuak oinarri teknologikoa edota industriala duten enpresa txikien eta proiektu berritzaileen hazkundea bultzatzeko.

Garapen-espektatiba handienak dituzten proiektuei –hau da, inpaktu handiko edo disrupzio teknologikoko proiektuei– laguntzea da EKINTZAILE+ 2023 programaren helburua, enpresaren operatibarekin berarekin lotutako gastuak finantzatuz, talentua gaineratzearekin lotutako gastuak nabarmentzen direlarik. Enpresa-plana burutzeko funtsezko gastuak finantzatzen dira programa honi esker: langile berriak kontratatzea, kanpo-aholkularitza teknikoa, alokairuak, industria-jabetza, eta proiektuen sustapena eta zabalkundea.

70.000€-ko gutxieneko zenbateko garbia duen aurrekontu subentzionagarri bat aurkeztu behar dute proposamenek. 100€ garbi baino gutxiagoko gastu edo inbertsioak ez dira subentzionagarriak izango. Langileen subentzionatutako gastuen arabera emango da zenbatekoa. 35.000€-ko gehienekoa ezartzen du enplegu edo jardunaldi oso bakoitzeko, eta 70.000€ gehienez guztira. 

Hartzaileak

Oinarri teknologikoa edota industriala duten proiektu berritzaileak dituzten enpresa txikiak. Enpresa horiek enpresa-plan bat daukan EAEn kokatutako jarduera bat izan behar dute gutxienez, eta plan horrek tutoretzapean egina behar du izan edo enpresa-proiektu berritzaile bateko (oinarri teknologikoa edo industriala duena, produktu-prozesuari lotutako zerbitzuena, edo ezagutzari dagokionez intentsiboa den enpresa-arlokoa) BIC «Business Innovation Center» baten oniritzia lortu beharko du aldez aurretik. 

Erakunde eskatzaileek bete beharreko eskakizunak:

 • Enpresa sortu berria, 2020/01/01etik sortua.
 • 3 urteko epean 3 enplegu sortzeko aurreikuspena
 • Enpresa txikia.
 • Alta EJZn. 
 • Gutxienez 30.000€-ko kapital soziala izatea. 
 • Balore-burtsan ez kotizatzea. 
 • Laguntzak ordaintzen diren unera arte mozkinik ez banatu izana, ezta orduan banatzea ere.
 • Beste enpresa batzuen jarduerak bere kargura ez hartu izana. 
 • Enpresa-plana gauzatzeko konpromisoa hartzea. 

Agentea

SPRI

4.0 Industriarako makineria eta ekipamenduak berritzeko laguntzak 2023

Renove Industria 4.0

Makineria eta ekipamendu aurreratuak erosteko 5miloi € eskeintzen dituen laguntza-programa.

RENOVE INDUSTRIA 4.0 programaren helburua da inbertsioak sustatzea makineria berrian eta ekipamendu aurreratuan (hardwarean eta softwarean), ingurune industrialak modernizatzeko eta Fabrikazio Aurreratuaren barruan 4.0 Industriako proiektuei aurre egin ahal izateko. Helburu honekin, RENOVE INDUSTRIA 4.0 programak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen modalitatea du, eta 5.000.000 €-ko laguntza du industria-arloko ETEentzat eta industria-ekoizpenari lotutako zerbitzuentzat. Horretarako, makineria edo software berria erosi behar da, produktibitatea hobetzeko eta 4.0 industrian kokatzen diren proiektuei aurre egiteko.

Renove Industria 4.0 programak lagunduko dizu

Makineria aurreratua (softwarea eta hardwarea) erostea barne hartzen du, 4.0 industriako proiektuak inplementatzeko, honako gai hauekin lotuta:
 • Big Data eta Analitika aurreratua Business Intelligence prozesuetarako, eta Data Mining portaera-patroiak aurreikusteko.
 • Fabrikazio gehigarriko proiektuak, material mota berriak erabiliz pieza berrien produkzio / fabrikazio malgua sustatzeko.
 • Robotika aurreratu eta kolaboratiboko proiektuak, langileekin denbora errealean kolaboratzeko, prozesuak eta produktibitatea hobetuz lantegi barruan.
 • IIoT proiektuak (Industrial Internet of Things), lantegi barruko gailu eta makina guztiak sentsorez hornitzeko eta haien Interneterako konektagarritasuna bermatzeko.
 • Ingurune industrialetara zuzendutako adimen artifizialeko proiektuak, lantegietako makinak edota ekipamenduak gai izan daitezen ikasteko eta erabakiak autonomiaz hartzeko.
 • Machine Learning edo Deep Learning teknikak txertatzea ingurune industrialean.
 • Sistema ziber-fisikoen proiektuak, balio-katearen barruan konputazio- eta konektagarritasun-gaitasun aurreratuak dituzten osagaiak sartzen dituztenak.
 • Errealitate birtualeko eta Errealitate areagotuko proiektuak, egoera errealak irudikatzeko mundu simulatuetan, erabiltzaileak mundu hori bistara dezan informazio grafiko erantsia duen gailu teknologiko baten bidez.
 • Biki Digitalen proiektuak (Digital Twins), objektu edo sistema baten erreplika birtual bat sortzeko, eta horrela, monitorizatzeko eta egoera zehatz batzuetan nola jokatzen duen aztertzeko.

Hartzaileak

ETE industrial bat baduzu eta 4.0 industriaren erronkei aurre egiteko makineria eta/edo ekipamendu aurreratua ezarri nahi baduzu, aurkeztu zure proiektua eta eskuratu ezazu laguntza.

Agentea

SPRI

Adimen Artifizial Aplikatua 2023

3 milioi euro zerbitzu eta prozesuei aplikatutako adimen artifizialeko proiektu komertzialak babesteko.

Adimen Artifizial Aplikatua 2023 laguntza-programaren helburua EAEko enpresetan IAren erabileran oinarritutako proiektuak babestea da, baldin eta proiektu horiek erakuste-efektua badute eta Euskadin teknologia honen eskaintza eta eskaria aktibatzea ahalbidetzen badute, euskal enpresei lehiakortasuna areagotzeko tresnak emateko. Adimen Artifiziala da 4.0 Industriaren muina, izan ere, Adimen Artifiziala oinarri hartuta garatzen dira, besteak beste, Ikusmen Artifiziala, Deep learning, Datuen Analisia, Machine Learning eta gure enpresentzat balio erantsi handia duten beste jarduera batzuk.

Adimen Artifizial Aplikatua programak laguntzen dizu

 • Zure ekoizpen-gaitasunak egungo eskarira egokitzea, Adimen Artifizialeko algoritmo aurreratuak erabiliz.
 • Ezagutza berriak eskuratzen hainbat arlotan: Ikusmen Artifiziala, Machine Learning, Data Science eta balio erantsi handiko beste aplikazio batzuk.
 • Datuetan oinarritutako erabakiak hartzeko prozesua indartzen.
 • Hardwarea eta Softwarea erosteko kostuak estaltzen, erabilpen lizentziak barne.
 • Aholkularitza, ingeniaritza eta antzeko zerbitzuen kostuak ordaintzen.
 • Zure negozioaren produktibitatea hobetzen, datuen analisi aurreratuan oinarritutako erabakiak hartuz.

Hartzaileak

Algoritmo aurreratuen erabileran oinarritutako produktuak, irtenbideak eta zerbitzuak garatzeko eta teknologia horrekin dituzten emaitzak eta esperientziak ezagutarazteko prest dauden ekintzaile, autonomo edo enpresentzat.

Agentea

SPRI

Hazinnova 2023

ETEentzako produktuen eta prozesuen berrikuntza babesten dugu Hazinnovarekin.

Hazinnovaren laguntzaren bidez, enpresek irtenbide berriak aurkitzen dituzte antolakunde askotako ohiko arazoak konpontzeko, hala nola kontrol eza errentagarritasun arloan, gastu logistikoak, epe ez lehiakorrak edo bezero berriak lortzeko zailtasunak. Gaur egungo testuinguru ekonomikoan, enpresentzat ezinbestekoa da berrikuntza aplikatzea lehiakor izaten jarraitzeko. Erronka konplexua da, ez bakarrik enpresa handientzat, baita ere ETEentzat, zeintzuei batzuetan zaila egiten baitzaie berrikuntzako prozesuei ekitea, baliabide gutxiago dituztelako. Halere, berrikuntzaren bidez lortzen diren onurek aise gainditzen dute egin beharreko ahalegina.  

Berritu gauzak egiteko moduak aldatuz!

Berrikuntza produktu edo zerbitzu berriak asmatzearekin erlazionatu ohi da, baina askotan negozio-eredu berritzaileak garatzean datza gakoa. Era berean, ez du esan nahi proiektu bat hutsetik hasi behar dugunik. Ia beti, berritzea da berriro planteatzea lehendik existitzen den produktu edo zerbitzu bat, bezeroen edo gizartearen beharrizan berrietara egokitzeko. Enpresan berrikuntza-prozesua aplikatzeak esan nahi lezake aldaketa txikiak egitea gauzak egiteko moduetan, antolakundearen erronkei konponbide berriak bilatzeko. Hona hemen enpresaren lehiakortasunean eragin zuzena duten ohiko arazo batzuk: kontrol eza errentagarritasun arloan, barne-prozesuen inefizientziak edo plantillaren motibazio eza. Berrikuntza-proiektu txikiak martxan jarriz, posible da prozesu eta ekintza berriak aplikatzea horrelako erronkei erantzuteko. Era berean, berrikuntzak aukera ematen du gure bezeroak hobeto ezagutzera bideratutako ekimenak garatzeko, enpresa beste merkatu batzuetara irekitzeko edo zaharkiturik geratu den produktu bat eguneratzeko. Produktu eta zerbitzuetan berrikuntzak hainbat onura eskaintzen ditu enpresa lehiakideengandik bereizteko eta bere errentagarritasuna handitzeko. Baina ez da erraza bide horri lotzea inolako laguntzarik gabe. Horregatik abiarazten du SPRIk (Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak) Hazinnova laguntza-programa. Laguntza horiek bereziki pentsatuta daude euskal enpresei eragin handiko emaitzak dituzten berrikuntza-proiektuak bultzatzen laguntzeko.

Hartzaileak

Hazinnova laguntzak zuzentzen zaizkie 5 langile edo gehiagoko plantillak dituzten eta Euskadin kokatuta dauden enpresei, baldin industriakoak edo industriari lotutako zerbitzuetakoak badira edo jarduera-eremutzat badituzte IKTak, handizkako merkataritza, garraioa, biltegiratzea, finantza-jarduerak edo aseguruak.

Agentea

SPRI

Bideratu Berria 2023

1 milioi euroko aurrerakin itzulgarriak, krisian dauden enpresek euren bideragarritasuna bermatu dezaten epe ertain eta luzera.

Bideratu Berria laguntza programa zuzentzen zaie krisian dauden enpresak berregituratu eta berrabiarazteko proiektuei. Krisian dauden enpresen berregituratze-planetan jasotako berregituratze- eta berrabiarazte-neurriak sustatuko dira. Izaera industrial eta finantzarioko neurriak izan daitezke eta helburutzat izango dute enpresa horien bideragarritasuna berreskuratzea epe ertain eta luzera. Programa honen helburu nagusia da ez dadila desagertu euskal enpresa bideragarririk edo ez dakiola kalterik egin bere lehiakortasunari, honelako ekimenik ez egoteagatik. Egungo atzeraldiaren testuinguruan, eta azkenaldian ez bezala, finantzaketa faktore kritiko bihurtu da lehiakortasunerako, eta gure inguruko enpresek -batik bat ETEek- zailtasun handiak dituzte euren lan operatiboa eta hazteko edo inbertitzeko planak finantzatzeko, edozein dela ere euren osasun ekonomikoa. Asmoa da finantzaketa eskaintzea proiektu bideragarriei, biziraun dezaten eta sendotu daitezen.

Hartzaileak

Laguntza honen onuradun izan daitezke jarduera-zentro bat EAEn duten enpresa handi eta ertain (ETE) guztiak, baldin industri arloko enpresak edo produktu-prozesu industrialarekin lotutako zerbitzu enpresak badira.

Agentea

SPRI

Zibersegurtasun Industriala 2023

Zibersegurtasunerako laguntzak, industriako eta industriarako zerbitzuetako enpresak zibererasoen eta informazio sentikorraren lapurreten aurrean babesteko, hornitzaile espezializatuen laguntzarekin.

Industria adimendunerantz egindako eraldaketak eta honek dakarren konektibitateak agerian uzten dute zibersegurtasuna funtsezko tresna dela Euskadiko industria-enpresak gero eta hobeto prestatuta egon daitezen eraso zibernetikoei aurre egiteko, eta mehatxu hauen aurrean beren datuen eta prozesuen segurtasuna bermatzeko beharrezko baliabideak izan ditzaten. Zibersegurtasuneko espezialisten ustez, erakundeek sareko konexioekiko duten esposizioa handitzeak eragindako zibersegurtasuneko intzidenteen hazkunde esponentziala emango da datozen urteetan. Konektibitatearekiko mendekotasun hori bizi dugun eraldaketa digitalaren ondorioa da, eta pandemiaren ondorioz bereziki areagotu da. Ondorioz, funtsezkoa da hackerrek ustiatu ditzaketen zibersegurtasun-akatsik ez dagoela bermatzea, adibidez, hornidura-katean edo gure lehiakortasunerako funtsezkoak diren beste elementu batzuetan. Arrazoi hauengatik, eta Euskadiko industria-sektorearen zibersegurtasuna eta lehiakortasuna bermatzeko, Zibersegurtasun Industriala programak itzuli beharrik gabeko 18.000 € diru-laguntzak eskaintzen ditu enpresa eta urte bakoitzeko.

Hartzaileak

Industri arloko enpresa bat edo produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzu teknikoak, diseinu-zerbitzuak eta zerbitzu logistikoak eskaintzen dituen enpresentzat.

Agentea

SPRI

Indartu 2023

Enplegua sortzen duen produkzio arloko inbertsioa sustatzen dugu, industri garapenaren eta desberdintasun sozialak murriztearen aldeko apustu irmo gisa Indartu programak 12 milioi euroko laguntzak ematen ditu enpresa-inbertsioak egiteko, eta babes integrala eskaintzen die enplegu-aukera berriak sortzen dituzten sustatzaile berriei, diskriminazio positiboa eginaz, batik bat, Ezkerraldea handituta eta langabeziaren eragin handia duten beste eremu batzuetan dauden inbertsioak sustatzeko, bai eta Euskadiko urteko batez bestekoa baino langabezia-tasa handiagoa duten udalerrietan estrategikotzat eta lehentasunezkotzat jotzen diren inbertsioak sustatzeko ere. Deialdi honetako laguntzek oinarrizko ezaugarri hauek dituzte:

 • Helburutzat dute produkzio arloko inbertsioak sustatzea, baldin eta lehiakortasuna hobetzen eta ekonomia garatzen badute aipatutako eremuetan nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batez bestekoaren gorako langabezia-tasa duten gainerako udalerrietan. Inbertsio horiek enpresa berriek edo lehendik daudenek egin ditzakete, eta lehentasuna izango dute zuzenean produktuaren eraldaketa prozesua hobetzera, gaitasunak handitzera edo jarduera berriak garatzera bideratutako inbertsioek.
 • Diskriminazio positiboko neurriak hartuko dira langabezia handia duten zenbait eskualdetan, bai ekonomia-krisiak beste leku batzuetan baino eragin handiagoa izan duelako, bai hondatutako egitura bat dutelako garapena zailtzen duena.
 • Inbertsioek behar bezala finantzatuta egon behar dute, hala, bai enpresa berriei, bai lehenagotik daudenei eskatzen zaie inbertsioaren hasieran Baliabide Propioekin estal dezatela diruz lagundu daitezkeen inbertsioen gutxienez % 25 (laguntza publikoak kontuan hartu gabe).
Gehieneko laguntza 3 milioi eurokoa izango da enpresa bakoitzeko, diruz lagundu daitekeen inbertsioaren arabera, edozein dela ere sortuko den enplegu bolumena.

Hartzaileak

Produktuaren eraldaketa-prozesuan hobekuntzak egiten dituzten enpresak, gaitasunak handitzen dituztenak edo jarduera berriak garatzen dituztenak, langabeziaren eragin handia duten eremuetan kokatuak