Laguntzak

Álava Innova

Laguntza Arabako berrikuntzari lehiaketa bidezko diru-laguntzak emanez Arabako produkzio-sarearen modernizazio ekonomikorako eta lehiaren hobekuntzarako laguntzen duten proiektuak edota jardunak egiten dituzten erakundeentzat.

Agentea

Arabako Foru Aldundia

Industria Digitala

Industria Digitala programaren helburua da laguntzak ematea Elektronika, Informazio eta Komunikazio Teknologiak ETE (enpresa txiki eta ertain) eta empresa haundi industrialetan sartzeko. Elektronika, Informazio eta Komunikazio Teknologiak (EIKT) txertatzen laguntzea industri arloko enpresetan edo horiekin lotutako zerbitzu teknikoetako enpresetan (produktu-prozesuarekin lotuak), eta lehiakortasuna hobetzeko xedez produktu industrialak diseinatzen eta muntatzen dituztenetan.

Agentea

Eusko Jaurlaritza / SPRI

Hazitek

Ikerketa Industrialeko edo Garapen Esperimentaleko Proiektuak egiteko laguntza ematen duten itzultzekoak ez diren diru-laguntzen bidezko laguntzak, lehia-izaerakoak zein izaera estrategikokoak, Euskadiko Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorearen barruan betiere, eta Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean bildutako espezializazio-esparruetan. Enpresei (ETEak eta enpresa handiak), eta enpresen talde eta elkarteei zuzendutakoa, edozein legezko forma dutela ere, eta oinarri zientifikoa eta teknologikoa duten enpresa berriak abiarazteko proiektuen kasuan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteak ere izango dira onuradunak.

Agentea

Eusko Jaurlaritza / SPRI

Ayudas a la iniciativa Industria Conectada 4.0

Programa de ayudas del Ministerio de Industria para apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas industriales, complementando de esta forma los esfuerzos empresariales destinados a conseguir su evolución a la economía digital. En particular, esta actuación tiene como objetivo apoyar la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales. Se apoyarán proyectos de investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos.

Agentea

Gobierno Central, MINETUR

CDTI

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Legean bilduta dagoenez, enpresa-alorreko I+G+Baren arloko Estatuko Administrazio Orokorraren finantzaketa-agentea da Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroa. Horretarako, zenbait laguntza-programa kudeatzen ditu Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroak, funts propioekin eta Europako erakundeetatik datorren baterako finantzaketarekin.

Agentea

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

SME Instrument (ETE tresna)

Horizon 2020 I+G+Bko programaren finantzaketako europar programa bat da ETE (SME Instrument), enpresa ertain eta txikiei zuzendutakoa esklusiboki, edozein motatako berrikuntza-proiektuei aplikagarria, berrikuntza ez-teknologikoak eta zerbitzuetakoak barnean hartuta.

Agentea

Europar Batasuna

Manunet (Eranet)

I+Gko proiektuak egiteko babesa, lankidetza transnazionalaren barruan ETEetarako fabrikazio aurreratuaren esparruaren barruan (Eusko Jaurlaritzaren laguntza Haziteken bidez)

Agentea

Eusko Jaurlaritza

M-ERA.NET (Eranet)

I+Gko proiektuak egiteko babesa, lankidetza transnazionalaren barruan ETEetarako materialen zientzia eta metodologiaren esparruaren barruan (Eusko Jaurlaritzaren laguntza Haziteken bidez)

Agentea

Eusko Jaurlaritza, EE

Basque Cybersecurity Centre

Eusko Jaurlaritzak eta SPRIk bultzatutako Basque Cybersecurity Centre erakundeak bere egitekoen artean hartzen du euskal enpresei eman beharreko laguntza izan daitezkeen mehatxu edota erasoen aurrean prebentzioko eta erreakzioko estaldura efektibo eta fidagarri bat izateko. Horretarako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkie, hala nola alerta eta abisu proaktiboak; gorabeheren aurrean eman beharreko erantzunaren azterketa eta koordinazioa; segurtasunaren diagnostikoa; eta dibulgazioa eta sentsibilizazioa zibersegurtasuneko arloetan.

Agentea

Eusko Jaurlaritza / SPRI

Vitoria-Gasteiz Laborategi Hiria

Vitoria-Gasteiz Laborategi Hiria Gasteizko Udalak bultzatutako proiektu honi esker, proiektu teknologiko bat duten eta ingurune errealetan erakustaldiak egin nahi dituzten enpresek hiria baliatu ahal izango dute horretarako. Produktu edo zerbitzu teknologiko berritzaileak dituzten enpresei zuzenduta dago, produktu edo zerbitzu horiek ingurune errealetan nola jokatzen duten testatu nahi baldin badute.  

Agentea

Vitoria-Gasteizko Udala